Зміна розміру статутного капіталу підприємства :: Адвокат Ирпень, юрист Ирпень
Джус Вікторія Джус Вікторія Джус Вікторія

"Justitia nemini neganda est"    Нікому не можна відмовляти у правосудді (лат).

 

+38 050 518 30 76

+38 067 537 05 40

Зміна розміру статутного капіталу підприємства

     Статутний капітал - це сукупність в грошовому еквіваленті внесків засновників при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами. Статутний капітал є незмінним протягом діяльності підприємства (якщо засновники підприємства не приймуть рішення про зміну його розміру). Статутний капітал не має матеріального визначення. Він є сумою внесків засновників у грошовому вираженні. Кожен учасник може внести свій внесок у статутний капітал у будь-якому вигляді - грошовими коштами, матеріальними і нематеріальними активами. Після того, як засновники внесли свої внески, підприємство отримує в своє розпорядження кошти, матеріальні та нематеріальні активи. Для початку діяльності підприємство використовує ці кошти, матеріальні та нематеріальні активи.

     Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Статутний капітал підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

     Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та / або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

     Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

     Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

     Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і статутом товариства.

     Є певні умови законодавства, пов'язані із збільшенням і зменшенням статутного капіталу:

• статутний капітал, повинен бути сформований на 100% до моменту його збільшення.

• при зменшенні статутного фонду - зміни набирають чинності через 3 місяці з моменту їх державної реєстрації. Також обов'язково повідомлення у пресі про зменшення статутного капіталу.

     Етапи державної реєстрації змін розміру статутного капіталу:

• підготовка та підписання пакету документів для реєстрації змін статутного капіталу;

• реєстрація змін в районній державній адміністрації;

• повідомлення, про реєстрацію змін, податкових органів, органів статистики та пенсійного фонду.

     Документи та інформація, необхідні для початку роботи по зміні розміру статутного капіталу:

• виписка з Єдиного державного реєстру або свідоцтво про державну реєстрацію;

• довідка статистичного управління;

• діюча редакція статуту та зміни до нього (за наявності);

• довідка про взяття на облік в податковій за формою 4-ОПП;

• ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів всіх засновників фізичних осіб;

• інформацію про розмір статутного капіталу;

• іншу необхідну інформацію (визначається індивідуально для кожного клієнта).

     Досвід і професіоналізм фахівців юридичної фірми  «АЛВІКА», співпраця з державними органами, індивідуальний підхід до кожного клієнта роблять нашу роботу бездоганною, а досягнення мети – гарантованим.