Адвокат Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське :: Адвокат Ирпень, юрист Ирпень
Джус Вікторія Джус Вікторія Джус Вікторія

"Justitia nemini neganda est"    Нікому не можна відмовляти у правосудді (лат).

 

+38 050 518 30 76

+38 067 537 05 40

Дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні 

ПРО ДОЗВІЛ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

     Дозвіл на працевлаштування оформляється іноземцю або особі без громадянства (далі – іноземець), який має намір займатися в Україні трудовою діяльністю, за умови, якщо в країні (регіоні) відсутні працівники, які спроможні виконувати цей вид роботи, або є достатні обґрунтування доцільності використання праці іноземних фахівців, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

     Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання та іноземні суб’єкти господарської діяльності, що діють на території України (далі – роботодавець), можуть використовувати працю іноземців лише за наявності у них дозволів на працевлаштування, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

     Дозвіл на працевлаштування оформляється і видається Державним центром зайнятості Мінпраці (далі – Державний центр зайнятості) або за його дорученням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя для роботи на підприємстві, в установі, організації, які запросили іноземця на певну посаду (за фахом).
     Дозвіл видається строком на один рік з можливістю продовження.

ПРО ПОСЛУГУ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ

     У послугу з отримання дозволу входить:
1. консультування клієнта про порядок отримання дозволу на працевлаштування іноземця;
2. одержання довідки з податкової інспекції про сплату податків і зборів (у разі замовлення);
3. одержання довідки з центру зайнятості (у разі замовлення);
4. допомога в оформленні перекладу документів про освіту;
5. допомога у підготовці трудового договору з іноземним громадянином;
6. формування необхідного пакету документів і подача його в центр зайнятості;
7. представництво інтересів клієнта при розгляді питання на комісії;
8. одержання дозволу.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

     Документи, що необхідні для отримання дозволу:
1. дві кольорові фотокартки розміром 3,5 x 4,5 см;
2. статут роботодавця (нотаріальна копія);
3. свідоцтво про державну реєстрацію роботодавця (нотаріальна копія);
4. наказ про призначення керівника підприємства (завірена печаткою роботодавця);
5. список іноземців із зазначенням їх повного імені та прізвища, року народження, номера паспорта, спеціальності (фаху), статі;
6. копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця (нотаріально завірена за місцем видачі, апостилізована / легалізована копія, перекладена на українську мову);
7. довідка органу державної податкової служби про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів);
8. довідка центру зайнятості про відсутність у роботодавця заборгованості перед Фондом;
9. квитанція про внесення плати за розгляд заяви;
10. довідка органу внутрішніх справ про відсутність судимості у іноземця, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України;
11. копії сторінок паспортного документа іноземця, що містять основні ідентифікаційні дані (з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням);
12. документ (наказ, витяг з протоколу, доручення тощо), оформлений в установленому порядку, який посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця у центрі зайнятості;
13. інформацію про адресу проживання іноземного громадянина в Україні, кількість співробітників, що працюють у штаті, посаду, на яку оформляється іноземний громадянин, офіційний рівень заробітної плати іноземного громадянина.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ

Вартість послуги з отримання дозволу на працевлаштування в Україні складає:

2100 грн.

20 робочих днів

1800 грн.

25 робочих днів

Увага!

     Роботодавець зобов’язаний за 1 місяць до подання документів до Центру зайнятості (ЦЗ) на отримання дозволу для іноземця подати Звіт за формою 3-ПН до районного ЦЗ, де він зареєстрований про наявність вакансії на підприємстві.
     Клієнт сплачує держ. мито у розмірі 4 мінімальні з/п., нотаріальні витрати та послуги перекладача.

Вказана вартість не включає:

  • витрати на оплату збору за розгляд заяви.

Вказаний строк не включає

  • час на підготовку пакету документів.

НЕОБХІДНІСТЬ ПРИСУТНОСТІ

     Для одержання дозволу необхідно одноразова присутність замовника або його представника для передачі необхідних документів.

РЕЗУЛЬТАТ

     По завершенню процедури Ви одержуєте дозвіл центру зайнятості на працевлаштування іноземця.

     Досвід і професіоналізм фахівців юридичної фірми  «АЛВІКА», співпраця з державними органами, індивідуальний підхід до кожного клієнта роблять нашу роботу бездоганною, а досягнення мети – гарантованим.