Представництво інтересів у кримінальних справах :: Адвокат Ирпень, юрист Ирпень
Джус Вікторія Джус Вікторія Джус Вікторія

"Justitia nemini neganda est"    Нікому не можна відмовляти у правосудді (лат).

 

+38 050 518 30 76

+38 067 537 05 40

Представництво інтересів у кримінальних справах

     Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Ніхто не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності інакше, ніж на підставах і в порядку передбаченому КПК України, за вчинені дії, які підпадають під кваліфікацію норм Кримінального Кодексу України.

     Кримінальному процесу, як правило, притаманні такі етапи:

• досудове розслідування;

• судове провадження в першій інстанції;

• судове провадження суді апеляційної інстанції;

• судове провадження суді касаційної інстанції;

• провадження у Верховному Суді України;

• виконання судових рішень;

     Послуги, що надаються адвокатом юридичної фірми «АЛВІКА» включають:

• аналіз матеріалів справи та підготовка юридичного висновку;

• врегулювання, проведення переговорів;

• представництво інтересів при розгляді повідомлень про злочин;

• представництво інтересів заявника, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого  на стадіях досудового слідства;

• оскарження постанов, дій осіб, які проводять розслідування, заявлення клопотань;

• участь при розгляді кримінальних справ у судовому порядку;

• складання цивільного позову в рамках кримінальної справи;

• складання процесуальних документів (відзивів, заперечень, пояснень, клопотань, заяв);

• оскарження вироків та інших судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;

• оскарження ухвал у справі;

• представництво інтересів клієнта в органах державної виконавчої служби (підготовка та подача заяв, клопотань, скарг та ін.)

     Досвід і професіоналізм працівників юридичної фірми «АЛВІКА», глибоке знання особливостей кримінального права і процесу, постійна співпраця з державними органами та індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяють нашій команді досягати потрібного результату при супроводі кримінальних справ.