Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення представництва інтересів держави в суді. У разі невиконання такої вимоги подана ним позовна заява підлягає поверненню.

Такі зміни було внесено до постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 7 "Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам". Вони передбачені постановою пленуму ВГСУ від 14 липня 2016 р. №7.

Зауважимо, питання підтвердження прокурором підстав для представництва в суді стали предметом звернення до Конституційного Суду України. Нещодавно до КСУ з проханням розтлумачити відповідні норми Закону про прокуратуру вже двічі зверталась Харківська міська рада.

Вже згадану постанову пленуму ВГСУ також було доповнено наступними положеннями.

Право прокурора на здійснення представництва в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави виникає у випадках нездійснення або неналежного здійснення захисту інтересів органом державної влади, органом місцевого самоврядування або іншим суб'єктом владних повноважень, до компетенції якого віднесено відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Прокурори беруть участь у судовому засіданні на підставі службових посвідчень відповідно до статті 21 Закону "Про прокуратуру".

При цьому слід звертати увагу на те, що згідно з абзацом третім частини третьої статті 23 Закону "Про прокуратуру" не допускається здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави в особі державних компаній.

Джерело інформації: http://zib.com.ua/